NAUI Divemaster

Jedná se o základní profesionální kurz pro zkušené potapěče, kteří budou moci organizovat a vést potapěčské aktivity na otevřené vodě.

Kvalifikace NAUI Divemaster:

 • Divemaster v aktivním statutu je způsobilý organizovat a vést ponory na otevřené vodě pro certifikované potápěče. Odpovídající trénink, znalosti a zkušenosti umožňují Divemasterovi provádět i speciální aktivity, např. potápění pod ledem, vrakové potápění, caverny a jiné speciální aktivity.
 • Divemaster v aktivním statutu smí asistovat aktivnímu Instruktorovi v NAUI kurzech.
 • Jestliže Divemaster splňuje všechny podmínky, je připraven zahájit Instructor Training Course (ITC).

Vstupní podmínky

 • Být certifikován jako NAUI Master Scuba Diver a NAUI Scuba Rescue Diver s výsledkem minimálně 75% (nebo ekvivalenty jiných asociacích uznávaných NAUI).
 • Minimálně 25 logovaných ponorů se Scuba výstrojí na otevřené vodě s určením podmínek a hloubek.
 • Schopnosti ve vodě. Ekvivalentní úrovni Assistant Instructor.

Rozsah kurzu

 • Teorie 20h
 • Praxe ve vodě 10h
 • Ponory na otevřené vodě. 10 ponorů, kombinace ponorů a vedení potápěčů, prokázání schopností organizace a zajištění potápěčských aktivit.

Požadavky na dovednosti

 • Studenti musí uspokojivě předvést schopnosti na otevřené vodě nejen jako zkušení potápěči, ale i jako Divemasteři při organizaci, plánování a vedení požadovaných ponorů. Všechny tyto aktivity musí být prováděny pod přímým dohledem aktivního NAUI Instruktora.
 • Záchrana jiného potápěče při nádechovém potápění.
 • Provedení dovedností v průběhu ponorů na otevřené vodě a organizování a vedení certifikovaných potápěčů v průběhu potápěčského dne:
  • Kontrola výstroje před ponorem v buddy teamu.
  • Vstup do vody, kontrola vztlaku, dosažení místa zanoření a zpět, výstup z vody.
  • Uplavání 805m (880 yardů) v průběhu ponoru.
  • Sestup, plavání pod vodou a výstup.
  • Odložení a nasazení zátěžového opasku na hladině i na dně.
  • Odložení a nasazení Scuba výstroje na hladině.
  • Nalezení a vyzvednutí zátěžového opasku o váze alespoň 4,5kg z hloubky 6,1m.
  • Provést dekompresní zastávku v hloubce 4,6m (15 ft.) po dobu 5 minut.
  • Vyčištění masky a regulátoru.
  • Nalezení regulátoru za ramenem.
  • Dýchání z 1 automatiky (buddy breathing) na dně.
  • Provedení kontrolovaného nouzového výstupu vyplaváním z hloubky 4,6m na otevřené vodě.
  • Ovládání vztlaku pomocí BCD, zátěže a techniky dýchání.
 • Provedení nočního ponoru jako potápěč, organizace nočního ponoru jako Divemaster v místě, které studenti znají z předchozího ponoru za denního světla.
 • Jako Divemaster, za asistence jiných potápěčů, řešit potápěčské problémy, krizové situace s použitím Rescue postupů včetně transportu oběti k hladině, břehu či k lodi.
 • Připravit a provést nejméně 1 briefing před ponorem se zdůrazněním bezpečnosti potápění.
 • Demonstrovat asistenci aktivnímu NAUI Instruktorovi při výcviku na otevřené vodě.
 • Organizovat a vést jako Divemaster ponor na otevřené vodě ze břehu a z lodi.
 • Jako Divemaster naplánovat a vést opakované ponory pro certifikované potápěče, maximálně 3, z nichž 1 může být na nádech.
 • Prezentovat debriefing po ponoru včetně zápisu do potápěčského deníku.

Teoretické požadavky

 • Studenti musí mít všechny znalosti nutné k organizování a vedení ponorů na otevřené vodě jako Divemaster:
  • Orientace v systému NAUI.
  • Povinnosti Divemastera. techniky plánování, organizace a kontrola skupinových ponorů, výběr lokality, briefing, debriefing, záznamy a kontrolní listy, užívání bójí a vlajek, jistící potápěči, průvodcovství, asistence při výcviku.
  • Právní aspekty vedení ponorů, standardy, pojištění, přijmutí rizika, vztahy mezi Instruktory, Divemastery, kapitány lodí, vlastníky bází atd.
  • Specifika potápění ze břehu. Vstup a výstup z vody, slaná a sladká voda, signály, bóje, vlajky, proudy, příliv a odliv, vítr, klima, provoz lodí u břehu atd.
  • Potápění z lodi. Malé a velké lodi, speciální lodní vybavení, vstup a výstup z vody, navigace, pravidla lodního provozu, označení lodí, počasí, vlny, vítr, chování v marině, specifika bezpečnosti potápění z lodi atd.
  • Záchranné procedury při krizových situacích. Využití jistících potápěčů, podpora ze břehu nebo lodi, komunikace, vyhledávání, péče o postižené, transport, záchranný plán, vybavení na lodi atd.
  • Noční ponory a potápění za snížené viditelnosti. Plánování, používání světel, navigačních a orientačních pomůcek, předcházení krizových situací, speciální vybavení, signály, ztracený potápěč atd.
  • Hloubkové a dekompresní ponory. Zastávky v různých podmínkách, používání pomůcek, sestupové lano, dekobójky, plánování, používání tabulek a počítačů, zohledňování nadmořské výšky, opomenuté dekomprese, první pomoc, CPR, poskytování kyslíku, záchranný plán včetně transportu do barokomory atd.
  • Podmínky pod vodou. Fyzikální a biologické aspekty vodního prostředí, život pod vodou, proudy, vlny, teplota, vlastnosti pobřeží a dna, vliv větru a ochrana životního prostředí.
  • Vybavení a výstroj. Typy, druhy, údržba, příprava, výběr, používání a kontrola všech součástí.
Ceník
Kurz - NAUI Divemaster 12 000 Kč
Částku můžete uhradit na účet LUCKY-DIVING s.r.o. 275190296/0300

 

Máte zájem o kurz NAUI Divemaster?
Jméno:
Email:
Telefon: